Vi har bestikk i de fleste norske tradisjonelle mønstre.